CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo về việc đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Thông báo về việc đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Thông báo về việc đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN)


Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-SGDHN ngày 15/06/2018 và thông báo số 627/TB-SGDHN ngày 15/06/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (mã chứng khoán: MQN) như sau:

 

-        Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

-        Trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

-        Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

-        Mã chứng khoán: MQN

-        Ngày giao dịch đầu tiên: 22/06/2018

-        Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên:  35.100 đồng/cổ phiếu.


Vui lòng xem chi tiết tại đây: 

1) Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

https://drive.google.com/file/d/1tq-xBAlXnzkvDXhX66rixMt7NIEBD574/view?usp=sharing

2) Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

https://drive.google.com/file/d/18SLHOLJyV82q2yUZQFoAjgekheUNhpcw/view?usp=sharing

3) Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch

https://drive.google.com/file/d/1TRWKX9ZD_CJiG-vlR9UatI5KMLWbpVw1/view?usp=sharing

4) Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

https://drive.google.com/file/d/18fas2qop7s18JYJ2CHGmKkk8YIuuPEWI/view?usp=sharing

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai