Nghị quyết

Nghị quyết

NQ HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ NĂM 2024

NQ HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ NĂM 2024

NQ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CBTT NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CBTT NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công bố thông tin : Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Nghị quyết HĐQT về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn

Nghị quyết HĐQT về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (Thay đổi ngày chốt quyển)

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (Thay đổi ngày chốt quyển)

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 03/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt quyền phát hành cổ phiếu...
Nghị quyết của HĐQT

Nghị quyết của HĐQT

Nghị quyết của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc
Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 19/7/2023 của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch với...
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...
Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Xưởng Sửa chữa xe máy thiết bị và thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Sửa...
Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
Nghị quyết về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn

Nghị quyết về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn

Nghị quyết về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn
Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết về việc cho bên có liên quan là Công ty con gia hạn vay vốn
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
Nghị quyết về việc giải thể Xí nghiệp Thi công môi trường đô thị

Nghị quyết về việc giải thể Xí nghiệp Thi công môi trường đô thị

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Xí nghiệp Thi công Môi trường đô thị trực thuộc Công ty CP Môi...
Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây