CHI TIẾT TIN TỨC

Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng
Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng
Vào ngày 3,4&7/5/2018, Công ty đã Công bố thông tin Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi trở thành Công ty đại chúng trên Báo Quảng Ngãi và ngày 4,7&8/5/2018 đăng trên Báo thời báo kinh doanh.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai