Page 6 - 2019
P. 6

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH


                                                                    Công ty thực hiện hoạt động trồng, chăm sóc, cắt tỉa, quản lý và bảo vệ cây xanh trên địa
     Ngành nghề kinh doanh chính
                                                                    bàn thành phố Quảng Ngãi áp dụng đúng chủng loại, đúng quy trình kỹ thuật; Chăm sóc

                                                                    công viên, vườn hoa, thảm cỏ tại dải phân cách, đài tưởng niệm, quảng trường,… nhằm
                                                   Dịch vụ chăm           góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, phù hợp với quy hoạch kiến trúc của thành phố.

                                                   sóc và duy trì

                                                    cảnh quan
                                                                                   Cùng với sự phát triển của các khu đô thị, sự phát triển các

                                                                                   khu dân cư nên khối lượng rác thu gom, vận chuyển ngày càng
                                                                    Thu gom rác
                                                                                   nhiều. Vì vậy Công ty chú trọng đến việc nâng cấp trang bị các
                                                                     thải không
                                                                                   phương tiện vận tải máy móc, loại dần và thay thế các phương
                                                                       độc hại
                                                                                   tiện, máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng lâu và đầu tư mới
             Ngành nghề                                                                 vừa giúp nâng cao năng lực hoạt động vừa đảm bảo đến hiệu


                                                                                   quả kinh doanh của Công ty.
              kinh doanh                                                                                   Việc thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn thành phố là vấn đề
                                                                   Duy tu, bảo
                                                                                   đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân và làm
                                                                    dưỡng hệ
                                                                                   xuống cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Chính vì thế công tác duy tu
                                                                   thống thoát
                                                                                   và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị của MQN là hết sức kịp
                                                                   nước đô thị
                                                                                   thời nhằm mang đảm bảo được sự an toàn cho người dân và cải

                                                                                   thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị.
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
                                                    Lắp đặt hệ
                                                                     Ngoài hoạt động thu gom xử lý rác thải, chăm sóc và duy trì cảnh quan, Công ty còn thực
                                                    thống điện
                                                                     hiện công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên

                                                                     địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Việc tổ chức chiếu sáng đô thị bảo đảm các chức năng chiếu    TỔNG QUAN CÔNG TY

                                                                     sáng cho các hoạt động của đô thị về ban đêm, góp phần thay đổi diện mạo và tôn tạo mỹ

                                                                     quan đô thị.

   12                                                                                                                13
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11