Page 4 - 2019
P. 4

THÔNG TIN CHUNG
                                                                                       “Công ty cổ phần Đô thị Quảng Ngãi là một trong những
     Tên giao dịch     : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
                                                                                       công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường

                                                                                       tại thành phố Quảng Ngãi. Với tiền thân là Công ty công
     Tên tiếng anh     : QUANG NGAI URBAN ENVIROMENT JOINT STOCK COMPANY
                                                                                       trình đô thị thị xã Quảng Ngãi, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

                                                                                       UBND thị xã Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định
     Giấy chứng nhận    : 4300225555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày
                                                                                       số 868/QĐ-UB ngày 18/9/1989 của UBND tỉnh Quảng
     ĐKDN          16/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/12/2019.
                                                                                       Ngãi. Công ty đi vào hoạt động ngày 01/4/1990 . Sau hơn

                                                                                       20 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước,
     Vốn điều lệ      : 22.177.290.000 đồng
                                                                                       Công ty đã có một bước chuyển mình quan trọng khi

                                                                                       chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ Nhà nước sang Công
     Vốn đầu tư của chủ   : 22.177.290.000 đồng
                                                                                       ty cổ phần vào ngày 01/01/2010. Sau 10 năm chuyển
     sở hữu
                                                                                       đổi mô hình, Công ty đã đạt những thành công nhất định

                                                                                       trong lĩnh vực hoạt động của mình. Bằng chứng là có lợi
     Địa chỉ        : Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi.
                                                                                       thế hơn hẳn khi xét về bề dày kinh nghiệm cũng như quy

                                                                                       mô với các Công ty cùng lĩnh vực hoạt động”
     Số điện thoại     : (0255) 381 9612


                                                                                       Tầm nhìn
     Số fax         : (0255) 3816 930


                                                                                       Xây dựng Công ty thành một Công ty chủ lực của thành
     Website        : www.moitruongdothiquangngai.com.vn
                                                                                       phố thi công các công trình trong lĩnh vực vệ sinh môi

                                                                                       trường, công viên cây xanh, và chiếu sáng; Đa sở hữu,
     Mã cổ phiếu      : MQN
                                                                                       đa ngành nghề cùng chung tay bảo vệ môi trường.     Logo
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
                                                                 Sứ mệnh
                                                                                                                     TỔNG QUAN CÔNG TY


                                                                 Trách nhiệm của Công ty là phải góp phần làm giảm sự ô nhiễm môi trường, làm đẹp vẻ mỹ quan

                                                                 đô thị, bảo vệ môi trường trở thành mục tiêu công việc trọng tâm của Công ty nhằm góp phần

                                                                 chung tay xây dựng thành phố Quảng Ngãi trở thành một thành phố “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”, góp

                                                                 phần vào việc giữ gìn, sức khỏe người dân và lợi ích cộng đồng, sự phát triển kinh tế của thành phố

                                                                 Quảng Ngãi.
   8                                                                                                                 9
   1   2   3   4   5   6   7   8   9