CHI TIẾT TIN TỨC

Giới thiệu công ty
Giới thiệu công ty

1. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước

Mang tên: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành - Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Vốn điều lệ: 22.177.290.000đ

Điện thoại: 0255-3816930

2. Quá trình hình thành & phát triển:

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi tiền thân là Công ty công trình đô thị thị xã Quảng Ngãi, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thị xã Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định số 868/QĐ-UB ngày 18/9/1989 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Công ty đi vào hoạt động ngày 01/4/1990 là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ theo qui định của pháp luật.

Năm 1998 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số: 56/QĐ-UB ngày 01/01/1998 về việc thành lập Công ty môi trường Quảng Ngãi trực thuộc UBND thị xã Quảng Ngãi. Đến năm 2003 Công ty môi trường Quảng Ngãi đổi tên thành Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi theo quyết định số 148/2003 QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và được chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với Công ty từ UBND thị xã Quảng Ngãi sang Sở Xây Dựng Quảng Ngãi, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Từ khi thành lập Công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi hoạt động ngày càng có hiệu quả, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, đời sống cán bộ CNLĐ được cải thiện trên cơ sở đó doanh nghiệp mở rộng phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh đóng góp xây dựng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi theo quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và do UBND tỉnh là chủ sở hữu. Đến ngày 8/12/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quản Ngãi ban hành quyết định số 2124/QĐ-UBND chuyển Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Ngãi thành Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi. Từ ngày 01/01/ 2010 đến nay công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.


VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai