CHI TIẾT TIN TỨC

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300225555-002

Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  • Giấy phép kinh doanh: 4300225555-002 - ngày cấp: 13/11/2014
  • Ngày hoạt động: 12/11/2014
  • Điện thoại: 02553713429 - Fax: (hide)
  • Giám đốc: ĐOÀN NHẬT LINH
  • Ngành nghề kinh doanh


VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai