CHI TIẾT TIN TỨC

Tờ trình phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kế toán độc lập (Ngày 04/10/2018)
Tờ trình phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kế toán độc lập (Ngày 04/10/2018)
Ngày 04/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty kế toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai