CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Ngày 17/5/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ông Võ Văn Tâm - Trưởng ban kiểm soát và bà Trần Thị Mỹ Nữ - thành viên ban kiểm soát.
Vui lòng xem chi tiết tại đây:
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai