CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch hội đồng quản trị
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch hội đồng quản trị
Ngày 09/7/2018, Công ty Cổ phẩn Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Nhật Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai