CHI TIẾT TIN TỨC

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Ngày 06/7/2018 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ủy quyền cho ông Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai