CHI TIẾT TIN TỨC

Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo
Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thông báo
Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 12 năm 2015; Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cấp đất cải táng cho hộ gia đình có mồ mả nằm trong vùng dự án xây dựng công trình trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Đến nay, có một số hộ gia đình chưa sử dụng hết đất cải táng đã cấp.
Nay công ty thông báo nếu hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thì đăng ký với công ty qua Phòng Kỹ thuật.

Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 31/8/2016.

Nếu quá thời hạn nêu trên không có hộ gia đình đăng ký sử dụng Ccông ty sẽ thu hồi phần đất cải táng đã cấp và cấp cho người khác.
VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai