CHI TIẾT TIN TỨC

Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018
Công bố báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Vào ngày 12/3/2019 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Vui lòng xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/13A2uu8fR5HihmkSLt31ljcdYHBmVhpMX/view?usp=sharing

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai