CHI TIẾT TIN TỨC

XÍ NGHIỆP CÔNG VIÊN - CÂY XANH
XÍ NGHIỆP CÔNG VIÊN - CÂY XANH

XÍ NGHIỆP CÔNG VIÊN - CÂY XANH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300225555-001

Địa chỉ: 209 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

  • Giấy phép kinh doanh: 4300225555-001 - ngày cấp: 02/02/2012
  • Ngày hoạt động: 00/00/0000
  • Điện thoại: 0553720345 - Fax: 055.3720345
  • Giám đốc: TRẦN NHẬT LIÊN / LÊ CAO THANH
  • Điện thoại: 0553720345
  • Ngành nghề kinh doanh

VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai