CHI TIẾT TIN TỨC

Chăm sóc cây xanh tại Quảng trường TP. Quảng Ngãi
Chăm sóc cây xanh tại Quảng trường TP. Quảng Ngãi
Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi nhận thầu thi công Quảng trường tại đường Phạm Văn Đồng
Quảng trường là không gian hoạt động công cộng của đô thị, được tạo nên bởi các sự kết hợp hoặc hạn định của kiến trúc thích hợp xung quanh, gắn kết với mạng lưới giao thông, kết nối những thành tố độc lập thành một tổng thể.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi nhận thầu thi công Quảng trường tại đường Phạm Văn Đồng - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi, đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Những hình ảnh mà cán bộ Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi  lưu lại:

công trình dothico

công trình dothico

2030.JPG


VIDEO
Hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi
LIÊN HỆ FACEBOOK

Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Môi trường và Tài Nguyên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngai